Länkar birkaskolan.se Om oss Kontakta oss Kalendarium Birkaskolans Facebook Office 365 Skolverket Infomentor

Välkommen till Birkaskolan!

Birkaskolan är ett föräldrakooperativ och drivs av Mälaröarnas Montessori ekonomiska förening. Alla föräldrar med barn i verksamheten inbjuds till föreningen. För förskolefamiljerna är medlemskap obligatoriskt medan det är frivilligt för grundskolefamiljerna. Vid medlemskap betalar varje familj en engångsinsats om 400 kr. Föreningsstämman är högsta instans i föreningen. Ordinarie stämma hålls årligen före april månads utgång. Extra stämma hålls vid behov. Alla medlemmar kallas och varje familj har en röst. Det är stämman som bl.a. utser styrelsen.

Styrelsen består av föräldrar och representanter för de anställda. Föräldraledamöterna utses av föreningsstämman och kan vara maximalt nio. Arbetstagarledamöterna utses av de fackliga organisationerna och för närvarande finns en representant för Lärarförbundet och en representant för Kommunalarbetareförbundet. Vi som sitter i styrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för verksamheten och det omfattar t.ex. att fastställa budget, att tillsätta verksamhetschef, att fatta beslut rörande verksamhetens inriktning och att föra förhandlingar med kommunen i olika frågor. Styrelsearbetet brukar ibland beskrivas i helikoptertermer; vi skall vara som en helikopter som hovrar över verksamheten. Vi vill verka för att allas våra intressen tas till vara och att vi får en fortsatt positiv utveckling inom verksamhetens områden både på kort och lång sikt.

Det operativa och pedagogiska ledarskapet ligger helt hos verksamhetschefen och hans medarbetare. Frågor och ärenden som rör enskilda elever eller händelser i skolan hanteras alltid av skolans personal. Ibland finns behov av att styrelsen informeras eller att enskild ledamot agerar som bollplank eller stöd i specifika frågor. Alla medlemmar i styrelsen undertecknar en sekretessförbindelse och frågor hanteras strikt i enlighet med denna.

Styrelsen har möten en gång i månaden under terminerna och verksamhetschefen är adjungerad till dessa möten. Ledamöterna i styrelsen väljs på två år taget men det är bra för kontinuiteten om det inte blir för snabba byten så en period om fyra år är normalt. Styrelsens medlemmar ansvarar för ett eller flera ansvarsområden relaterade till de prioriterade fokusområden som styrelsen enats om att arbeta med under verksamhetsåret. Ordföranden i styrelsen träffar regelbundet verksamhetschefen och diskuterar aktuella frågor.

Det behövs olika kompetenser i styrelsen som kunskaper inom ekonomi, juridik, personalfrågor, marknadsföring m.m. Men viktigaste av allt är nog ett starkt engagemang och förmågan att se lösningar ur ett helikopterperspektiv. Känner Du att just Du skulle kunna göra en insats i styrelsen? Hör av Dig till ordföranden eller till valberedningen. Vill du veta mer om hur rekryteringsprocessen går till?

Kontakta oss gärna!