Länkar birkaskolan.se Om oss Kontakta oss Kalendarium Birkaskolans Facebook Office 365 Skolverket Infomentor

Historik

Maria Montessori föddes år 1870 i Italien. Hon utbildade sig till läkare, och blev den första italienska kvinna att avlägga en doktorsexamen. När hon arbetade på Roms psykiatriska klinik kom hon i kontakt med barn som på olika sätt var utvecklingsstörda. Hon blev snart övertygad om att barnens problem inte var av medicinsk karaktär utan att deras tillstånd kunde förbättras med hjälp av intellektuell stimulans.

Hon började utveckla pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och resultaten lät inte vänta på sig. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande. Montessori blev allt mer engagerad av det pedagogiska arbetet. Hon frågade sig om inte de framgångsfulla metoder hon utvecklat på kliniken skulle lyckas lika bra på helt friska barn.

20 frågor om Montessoripedagogik 

Pedagogikens grundpelare

Frihet att välja och arbeta ostört i egen takt. Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Maria Montessori upptäckte att alla barn är nyfikna och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Hon märkte dessutom att barnens intressen varierar med ålder och mognad och att dessa intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn.

Hon upptäckte att:

  • Inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare
  • Barnens egna intressen är den bästa motorn för att söka kunskap
  • Barn har en otrolig koncentrationsförmåga när de är intresserade
  • Barn som vill lära sig något nytt upprepar en och samma övning om och om igen

Med dessa insikter skapade Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt. ”Hjälp mig att göra det själv!” Maria Montessori hävdade att det som tillfredsställer ett barn, är känslan att få lära för sin egen skull och att få lyckas på sina egna villkor. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. Det budskap Montessori tyckte sig få av barnen var ”Hjälp mig att göra det själv!”. I en montessoriverksamhet är därför inte lärarens främsta uppgift att förmedla kunskap. Snarare är den att observera barnen, vara uppmärksam på varje barns behov och stimulera deras respektive intressen. Maria Montessori menade att all onödig hjälp är ett hinder i ett barns utveckling.

Casa dei bambini

Maria Montessori bestämde sig för att viga sitt liv åt barnen – de samtida såväl som de framtida – och på heltid ägna sig åt att vidareutveckla sina idéer. Därför grundade hon år 1907 sin första skola i Rom: Casa dei bambini (Barnens hus). Hennes idéer spreds snabbt och inom några år hade ett stort antal montessoriskolor startat, först i Italien sedan i övriga Europa, Amerika och Indien. Maria Montessori fick resa världen runt för att föreläsa om sina metoder och utbilda lärare (hon utbildade personligen fyra till femtusen lärare av 40 olika nationaliteter!). Maria dog i Holland under en av sina resor 1952.