Länkar birkaskolan.se Om oss Kontakta oss Kalendarium Birkaskolans Facebook Office 365 Skolverket Infomentor

Grundskola

F-klassen till år 5:

Varje människa utvecklas i olika takt och får därför arbeta på sin egen nivå. Vi har därför åldersblandade grupper från F-klass till år 5. Barnen lär av varandra och tränar samarbete. Barnen tar tidigt ansvar för sig själva, sin miljö och sitt arbete. De har stor frihet att välja arbetsområde, arbetsform, arbetsplats och tid för arbete.

Barnen planerar och utvärderar själva, under handledning av en lärare, sitt skolarbete. Miljön i vår skola är viktig. Allt material finns tillgängligt, det är tilltalande och lockar barnen till arbete. Lärarens roll fungerar som en handledare som inspirerar barnen till arbete. Barnen får inte mer hjälp än vad de behöver. Maria Montessori sa: Hjälp mig att göra det själv, detta ger barnen självförtroende.

Vi har även gemensamma lektioner i grupp som är viktiga tillfällen för barnen att lära sig lyssna, respektera och ta ställning. Varje ämne studeras ur ett helhetsperspektiv och sätts in i sitt rätta sammanhang.

År 6 till år 9:

I Birkaskolans 6-9 verksamhet vill vi att hela barnet ska utvecklas och växa. Kraven ökar i och med att betygen kommer in i bilden. I allt detta vill vi att hela barnet ska mogna och utvecklas på alla plan, socialt, emotionellt, själsligt och intellektuellt.

Vi arbetar för att barnen ska känna en helhet i det de gör och att de ska känna sig bekväma med sig själva och sin omvärld. Detta gör vi genom att arbeta mycket i projekt, ha utökad prao och anordna studieresor i de olika årskurserna.

Vårt mål är att alla barn ska få möjlighet att göra sitt bästa och kunna söka det gymnasieprogram de önskar gå. Ingen ska lämna Birkaskolan med mindre än godkänt i basämnena svenska, engelska och matematik samt gå ut skolan som en bra medmänniska med god självkänsla och självförtroende.

I hela grundskolan har barnen livskunskap på schemat varje vecka, där de tillsammans med oss lärare får lära sig mer om självkännedom, social träning och etiska värderingar.