Länkar birkaskolan.se Om oss Kontakta oss Kalendarium Birkaskolans Facebook Office 365 Skolverket Infomentor

Förskola

Vår förskola erbjuder kontinuitet och trygghet i en inspirerande miljö, som är anpassad till barnens storlek och till dess utvecklingsnivå. Vi vill att varje barn, utifrån sina förutsättningar, skall växa och utvecklas till en självständig individ i sin egen takt. Barngrupperna är åldersblandade och de äldre barnen är förebilder och kan vägleda och vara till hjälp för de yngre. Barnen får arbeta med vardagsaktiviteter som uppmuntrar dem att bli självständiga och att utveckla en social kompetens. De får arbeta med sensoriska övningar, där de ordnar, sorterar och namnger sina sinnesintryck.

Barnen får möjlighet att lära sig matematikens grunder och stifta bekantskap med de olika sätten att räkna. De får även möjlighet att utveckla sitt språk och sitt ordförråd som de ordnar och klassificerar, samt lära sig bokstäver, skriva och läsa. Barnen har frihet att välja aktivitet. Intresset för arbetet gör att barnen blir absorberade av sin uppgift, vilket tränar koncentrationen och förutsättningarna för vidare lärande.

Fri lek, natur och skapande aktiviteter är också en stor och viktig del av verksamheten.