Länkar birkaskolan.se Om oss Kontakta oss Kalendarium Birkaskolans Facebook Office 365 Skolverket Infomentor

Birkaskolans fritidshem

Vi står för

  • Omtanke
  • Engagemang
  • Positivitet
  • Sammanhållning
  • Självständighet/Ansvar
  • Skapande

På Birkaskolans fritidshem möts barnen och föräldrarna av omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt i föräldrakontakten och sätter barnen i centrum. Genom att barnen får lära sig att lösa konflikter och ta eget ansvar ser vi att de utvecklar sin sociala arena. Varje morgon möts barnen av två fritidspersonal som skakar hand och säger god morgon.

Verksamheten

Verksamheten består av ett fritidshem F-3.

Med vår idrottsförening får barnen träna bollsporter och lekar, både ute och inne. I skogen får barnen bygga kojor och leka rollspel. Inne har vi byggrum, spelrum bildsal och bibliotek, samt nyttjar hemkunskapssal och vid tillfälle musiksal.

Personal

Vi har en hög personaltäthet med en jämn fördelning på män och kvinnor. Fritidspersonalen är med barnen under hela dagen.

Tack vare den höga personaltätheten och vårt starka engagemang ser vi till att lösa alla konflikter som uppstår under dagen.

Personalgruppen kompletterar varandra med olika intressen/kompetens, detta bidrar till en bred utvecklad verksamhet.

 

Våra värdeord

Delaktighet/demokrati
Vi arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig, och vilja vara delaktiga i lek och aktiviteter. Detta görs genom att vi ser till att eleverna har möjlighet till aktiviteter i olika rum med mindre grupper så att de kan få lugn och ro. Vi är delaktiga i elevernas aktiviteter för att observera och även stötta när det behövs. Detta görs för att uppmuntra och stödja eleverna i den fria leken. Elevernas demokratiska uppfattning tränas genom en användning av turtagande, samspel och grupplekar, samt samlingar där alla har möjlighet att komma till tals.

Respekt
Vi strävar efter att alla ska känna respekt och ha förståelse för varandra.
Vi hjälper eleverna att ta ansvar och visa hänsyn.  Vi stödjer barnen i konflikthantering och jobbar aktivt genom att förebygga med gruppsamtal. För oss är det viktigt att alla barn har möjlighet att få framföra sin åsikt.  

Utveckling
Vi uppmuntrar den fria leken för att stärka den sociala utvecklingen. Fysiska och kreativa aktiviteter används för att träna både fin och grovmotorik. Vi erbjuder aktiviteter för eleverna i olika gruppkonstellationer.

Trygghet

Vi finns tillhands för att stötta eleverna. Vi har fasta rutiner och en tydlig struktur för att eleverna ska känna trygghet under dagen. Vi uppmuntrar och stöttar eleverna att hjälpa varandra, för att varje elev ska känna trygghet. Vi lägger stor vikt vid ett trevligt och respektfullt språk och vänligt bemötande till varandra.